Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Márton Áronra emlékeztek

2008.09.10
– Főegyházmegyei búcsú –
2002. szeptember 29-én, Szent Mihály napján tartották a gyulafehérvári székesegyház, egyben a főegyházmegye búcsúünnepét.
Az ünnepi szentmisét dr. Jakubinyi György érsek celebrálta 23 pap és számos hívő jelenlétében, homíliát Bakó Ferenc vulkáni plébános mondott. A Szent Mihály-búcsúra keresztalja érkezett Csíkszentdomokosról, Gyergyószentmiklósról és a szomszédos vidékekről. Az ünnepen megemlékeztek a főegyházmegye nyugalmazott főpásztora, Bálint Lajos érsek püspökké szentelésének 21., illetve az egyházmegye érseki rangra emelésének 11. évfordulójáról. A csíkszentdomokosi gyerekek versekkel is emlékeztek boldog emlékű Márton Áron püspökre, aki 22 évvel ezelőtt ezen a napon adta vissza lelkét Teremtőjének.

Az utóbbi évek hagyományához híven, ez a nap a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet évnyitója is. A szentmise után a zarándokok a székesegyház alatti kriptában Márton Áron püspök sírjánál lerótták tiszteletüket – közli a gyulafehérvári római katolikus érsekség sajtóirodája. 

"Világító jel legyen!"- A huszonöt éve elhunyt Márton Áronra emlékeztek Gyulafehérváron

 
Rendszerint nem vonz nagy tömeget a gyulafehérvári székesegyház búcsúja, Szent Mihály napján most mégis ezrek és ezrek jöttek el a Maros-parti városba, legtöbben a két-háromszáz kilométerre levő Székelyföldről. Az idei búcsú ugyanis egybeesett Márton Áron halálának 25. évfordulójával, ez alkalomból pedig Jakubinyi György érsek, a nagy püspök utódja körlevélben kérte híveit, minél nagyobb számban vegyenek részt az ünnepségen. A Szent István által alapított püspöki székhelyen Erdő Péter bíboros-prímás, esztergom-budapesti érsek celebrálta a szentmisét. "Huszonöt esztendő nagy idő, egy egész emberöltő. De Márton püspök tanúságtétele, bölcs egyensúlya és bátorsága, amely csakis az isteni igazság alázatos szemléléséből fakadhat, ma is példakép, ma is erőforrás a számunkra" - fogalmazott szentbeszédében a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke. Szavait a hívek és a papság mellett romániai és magyarországi politikusok, valamint a történelmi egyházak képviselői hallgatták. Jelen volt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki egyazon padban kapott helyet Markó Bélával, az RMDSZ elnökével - a szentmise végén a testvéri közösséget jelző kézfogáskor mosolyogva fogadta Markó a Fidesz-elnök feléje nyújtott jobbját.
Csíkszentdomokosról, Márton Áron szülőfalujából három autóbusszal érkeztek a hívek, kisiskolások és öreg fejkendős nénik, valamennyien székely ruhában. A templom bejáratánál Márton Áron autója, egy 1600-as fekete Volkswagen fogadta a látogatókat, kifogástalan állapotban, vadonatúj rendszámmal - több fiatalabb zarándok az autó mellett készíttetett emlékbe egy-egy fényképet.
Az ünnepi szentmise után Marton József, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának dékánja beszélt Márton Áronról, az előadást vetített képes bemutató kísérte. A professzor kiemelte, mennyire fontos volt Márton Áron életében az oltáriszentségben jelen levő Krisztus. Püspöki jelmondatára - "Non recuso laborem" - már Erdő Péter is utalt a szentbeszédben, kiemelve a latin nyelvű szöveg kettős jelentését. Szó szerinti fordításban ugyanis úgy hangzik, hogy "Nem utasítom vissza a munkát", átvitt értelemben viszont a szenvedés, a baj elfogadását is jelenti.

A püspök mielőbbi boldoggá avatásáért mondott ima után felcsendült a pápai, majd a magyar himnusz, ezt követően a székesegyház tornya alatti helyiségben megnyitották a Márton Áron-emlékszobát. A termet, amelynek falain a püspök életét bemutató pannók láthatók, a tárlókban pedig az életéhez kapcsolódó apró, személyes tárgyak, Erdő Péter bíboros vezetésével áldották meg a jelen levő püspökök.

Lukács János
Új Ember
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.